Villkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan kund och Bikersneed.se om annat ej avtalats skriftligen.

 1. Samtliga priser är inkl. moms. Vi reserverar oss för prisändringar i form av valutaändringar, leverantörs prishöjningar eller liknande efter prislistans tryckning eller efter kunds beställning. Om sådan situation inträffar kommer kund att underrättas av Bikersneed.se om det nya priset. Kund har då rätt att avbeställa varan.

 2. Mellan Bikersneed.se och privatkund gäller KKL av senaste utgåva.
   

 3. Vid leveransförsening/restnotering har kund rätt att häva köpet först efter att kund uppmanat Bikersneed.se att leverera varan och varan därefter ej levererats inom överenskommen skälig tid.
   

 4. Vid leveransförsening kan kund inte, utöver vad som uttalat i punkt 3, göra några som helst anspråk mot Bikersneed.se.
   

 5. Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund, som inträffar efter avtal slutits. Om Bikersneed.se bevisligen hindrats i leveransens fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda, krig, naturkatastrof, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, in- eller utförselregleringar i Sverige alt. utlandet, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmän varubrist, brist på arbetskraft, leveransförsening alt. leveransfel pga transportör/leverantör, som avses i denna punkt, som Bikersneed.se inte kunnat råda över.
   

 6. Om inget annat avtalats gäller följande: Transport sker på kundens risk. Frakt debiteras kund. Vid offert gäller fraktvillkor enl. avtal med kund. Emballage kan komma att debiteras till självkostnadspris och återtas ej. 14 dagars ångerrätt mot obruten förpackning/oanvänd artikel, gäller ej elektronik som inte tas i retur. Retur av vara sker alltid på kunds risk och bekostnad. Fraktkostnader ersätts/återbetalas ej. Förlängda garantier och/eller tex förlängda bytes-/returrätter från tredje part, tex tillverkare, står ej Bikersneed.se för utan gäller direkt mellan tredje part och slutkund.
   

 7. För arbeten med påläggning av material (ex. svetsning, limning, spackling m.m.) lämnas ingen garanti. Ej heller på delar som används eller kan användas till trimning eller tävlingskörning.
   

 8. Reklamationer gällande ofullständig, felaktig leverans eller rörande fel i levererat gods skall ske skriftligen inom 14 dagar efter mottagandet, annars anses leveransen godkänd. Vid reklamation ska felbeskrivning tydligt framkomma och foton skall, om inget annat medges, bifogas. Fraktskador skall alltid rapporteras vid utlämning/leverans, noteras och signeras av fraktombud på fraktsedel och sedan meddelas Bikersneed.se.

 9. Skillnader i färgnyans kan inte garanteras emot på lackerade och/eller anodiserade delar. Av produktionstekniska anledningar gäller detta även produkter som levereras parvis och anses därför inte som fel på varan eller dess egenskaper. Ej heller kan skillnader i färgnyans mellan nya och begagnade eller befintliga delar anses vara felaktig vara på grund av ålder och/eller klimatpåverkan. 
   

 10. Returer ska i förväg godkännas av Bikersneed.se. Först efter Bikersneed.se godkänt returen och lämnat ett returnummer (RMA) får köparen återsända godset. Köparen står själv för returfrakten, såvida inte Bikersneed.se expedierat fel. Varorna och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats. Elektronik återtas endast om förpackningen är obruten. Returer med saknat eller ej godkänt RMA behandlas ej. Fraktkostnader ersätts inte.
   

 11. Bikersneed.se ansvarar ej för skada eller följdskada som den levererade varan orsakar på person eller egendom. Köpare ansvarar för att köpt vara monteras korrekt och fackmannamässigt samt inom ramarna för tex Vägverkets trafiksäkerhetsföreskrifter. Eftermarknadskåpor och andra delar som inte anses som originaldel avseende funktion och/eller passform, kan påverka tex helfordonsgodkännande eller liknande.
   

 12. Ej avhämtade beställningar (outlösta försändelser) eller ej avbeställda ordrar enl punkt 2 debiteras kund med faktiska fraktkostnader + 20% av ordervärdet, dock lägst 395:-. Beställningar lagda mot förskottsbetalning som ej betalas/avbryts utan överenskommelse med Bikersneed.se debiteras lägsta belopp.
   

 13. För varor som normalt ej ingår i ordinarie sortimentet (enl hemsida) finns ej någon returrätt/bytesrätt på. 

 14. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Bikersneed.se kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), se länk nedan.  Det går även att använda EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se länk nedan. Lämnar du in en tvist via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Bikersneed.se och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

 

 

Länkar:

EU's ODR-sida, https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

ARN's hemsida, http://www.arn.se/