Privacy/GDPR

Vi värnar om personlig integritet och därför lämnar vi aldrig ut personliga uppgifter till tredje part, annat än det som behövs för att fullfölja beställningar eller leveranser. Exempel på detta kan vara fraktbolag eller betalningstjänster.

Genom att lägga en beställning eller begära offert/prisförfråga för kommande beställningar, har man samtyckt till att information, som till exempel men inte begränsat till, kontakt- och leveransaddress får behandlas och vidarbefordras till tredje part enligt ovan för slutförande av beställning.

Vi sparar ingen information annat än den som krävs enligt rättslig förpliktelse, som tex underlag för bokföring och skatteskäl. Tiden för hur länge denna sparas är enligt gällande regler. Vid ärenden tex garantireklamation eller produktsupport sparas uppgifterna endast under den tiden som ärendet anses vara öppet. Beställningsunderlag sparas motsvarande reklamationstid. Man kan begära att få sina uppgifter raderade/"bli bortglömd" men uppgifter som enligt rättslig förpliktelse kan ej raderas enligt gällande lag.

Vårt utcheckningssystem driftas av Shopfactory och Santu vilka använder cookies och överföringen sker krypterat. Funktionen använder så kallade cookiefiler vilka är av typen sessions- samt varukorgscookies och är undantagna från GDPR samt reglerna för cookiefiler. Utöver detta används anonymiserade cookiefiler för Google Analytics för att utvärdera hemsidans funktion och prestanda. Bikersneed.se är personsuppgiftsansvarig, info@bikersneed.se.


Uppdaterad senast 20180520.